Uncategorized

Ngân sách thu hơn 1 tỷ USD từ kinh doanh

Bộ Tài chính ngày 31/5 thông tin trong thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm, ước đạt 898.400 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2023.

Thu nội địa ước đạt 757.500 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, tăng 16,8% so cùng kỳ.

Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt tới 25.500 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán và tăng 18,7% so cùng kỳ. Ảnh minh họa.

Trong đó, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt tới 25.500 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán và tăng 18,7% so cùng kỳ.

Trong năm 2023, hầu hết các công ty xổ số đều có doanh thu khá tốt. Cụ thể Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết TP.HCM có doanh thu năm 2023 đạt khoảng 13.496 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với 2022.

Bình quân năm 2023, xổ số TP. HCM thu gần 37 tỷ đồng tiền bán vé số và lãi trên 4,5 tỷ đồng mỗi ngày. Kết quả này giúp Xổ số TP. HCM chiếm 9,2% tổng doanh thu thị trường xổ số kiến thiết toàn quốc (147.000 tỷ đồng).

Năm 2024, xổ số TP. HCM đặt các chỉ tiêu tổng doanh thu là 13.683 tỷ đồng, bằng 101,38% so với mức thực hiện năm 2023, tăng 66 tỷ đồng; còn doanh thu xổ số cào đạt 720 tỷ đồng, tăng 151 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2024 là 1.687 tỷ đồng.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận doanh thu 2023 đạt 5.776 tỷ đồng, tăng 15% với hơn 770 tỷ đồng so với năm 2022. Sau khi trừ các khoản thuế, phí, lợi nhuận thuần đạt 728 tỷ đồng, tăng hơn 88 tỷ đồng so với năm 2022.

Doanh thu của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ đạt hơn 5.749 tỷ đồng năm 2023. Trong đó, 5.745 tỷ đồng, chiếm hơn 99% tổng doanh thu là từ hoạt động kinh doanh xổ số.

Ngoài doanh thu từ hoạt động ngành nghề chính là kinh doanh xổ số kiến thiết truyền thống, các công ty xổ số tại phía Nam đều có nguồn thu từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Theo BCRC, ngày 31/12/2023, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai có 987 tỷ đồng gửi ngân hàng. Với lãi suất được trả 3,7%/năm đến 7,25%/năm, tùy theo kỳ hạn, số tiền lãi nhận được năm 2023 hơn 74 tỷ đồng.

Còn Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận cũng có hơn 500 tỷ gửi ngân hàng. Tiền lãi nhận được trong năm 2023 là 17,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ có tới hơn 600 tỷ đồng gửi ngân hàng. Tiền lãi năm 2023 nhận được 34,8 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2022.