Uncategorized

Chuyển quà từ thiện đúng người, đúng thời điểm

Gần 2 tuần qua, dư luận đang nổi lên chuyện lùm xùm xung quanh việc một nghệ sĩ nổi tiếng kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung lũ lụt hơn chục tỉ đồng hồi tháng 11.2020, nhưng đến nay số tiền ủng hộ, phần lớn chưa đến tay đồng bào như kỳ vọng của những người hảo tâm.

Trong số đó, vấn đề đang được mổ xẻ là việc “ngâm” tiền từ thiện có vi phạm pháp luật hay không.

‘Hoài Linh giữ 14 tỉ từ thiện 6 tháng’: Khó xử lý theo quy định pháp luật

Thực tế, những hoạt động thường được gọi một cách nôm na là từ thiện được nêu tại Nghị định 64/2008 của Chính phủ (gọi tắt Nghị định 64; đang có hiệu lực – PV) về “vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”.

Nghị định 64 cũng quy định thời gian phân phối tiền, hàng cứu trợ được thực hiện ngay trong quá trình vận động đóng góp và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian vận động đóng góp.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về pháp luật, đối tượng điều chỉnh trong Nghị định 64 là các tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Trong khi đó, các nghệ sĩ nói riêng, người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng đối với công chúng nói chung, thường vận động quyên góp ủng hộ với tư cách cá nhân, nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định này. Hơn nữa, nếu không chứng minh được cá nhân lợi dụng việc quyên góp để chiếm đoạt tiền thì cũng không có cơ sở để xác định cá nhân đó có dấu hiệu phạm tội lừa đảo hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhưng về mặt lương tâm, đạo lý, dù giữ tiền là đúng hay sai thì khi các nhà hảo tâm đã quyên góp tiền cho một cá nhân đứng ra làm từ thiện, điều họ mong muốn là tiền, phần quà ấy được chuyển đúng người, đúng thời điểm cho người gặp khó khăn, hoạn nạn. Kêu gọi từ thiện đã khó, và cầm số tiền đó để đi làm từ thiện chắc chắn sẽ khó hơn vạn phần.

Nhưng nếu một cá nhân, bằng uy tín bản thân đứng ra kêu gọi ủng hộ từ thiện, thì có lẽ cũng bằng trách nhiệm của mình cần chuyển nguồn tiền đến người cần một cách kịp thời.

0) { var childNodes = content[0].childNodes; for (i = 0; i = 0) { isPhotoOrVideo = true; } } try { if ((i >= childNodes.length / 2 – 1) && (i < childNodes.length / 2) && !isPhotoOrVideo) { if (i